Начало    Карта на сайта   bgen
logo
    . Крайни клиенти    .Инсталаторски фирми     .За Vaillant     .За Vaillant Group     . За Газкомфорт    .Контакти


   Skip Navigation Links Начало » Крайни клиенти » Изберете най-подходящата система за Вас » Някои практични съвети

Практични съвети

Какъв уред да избера?

За да изберете уред, трябва да знаете каква мощност за отопление Ви е необходима. Особено важно е при по-големите къщи и апартаменти, при инсталации със смесено отопление – подово и радиаторно да се направи проект за отопление. Това гарантира както комфорта, така и икономичността на Вашето отопление.

Двуконтурните уреди са подходящи за жилища с една баня. За по-големи жилища – при две и повече бани се препоръчва използването на газов уред за отопление в комбинация с обемен серпантинен бойлер.

Препоръчваме консултация със специалист за избор на най-подходящия газов уред за Вашето домакинство.

Къде да монтирам уреда?

Газовите уреди се монтират в жилищното помещение на външна стена или в близост до такава. Колкото е по-близо до точките на консумация на гореща вода, толкова по-бързо ще я получавате и толкова по-малко загуби ще имате. Препоръчваме консултация със специалист за избор на най-подходящо място на газовия уред.

Може ли да се монтира на тераса?

Стенните газови уреди не се препоръчва да се монтират на открити тераси. Това води до по-висок разход и до опасност от замръзване. При евентуално спиране на електричеството или газоподаването, уредът спира да работи. В него остава вода и замръзването е съвсем реално при температури под 0 градуса.

Може ли да се монтира газовия уред в спални помещения?

Допустимо, но не препоръчително.

На какви отстояния от уреда могат да се разположат други мебели и шкафове?

Спазване на минималните отстояния от газовия уред е изключително важно условие, за да се осигури нормалния достъп до уреда при профилактика и сервизиране.

Минимални отстояния:
- над уреда – 40 см
- от двете страни – по 1 см
- под уреда – 25 см
- пред уреда – свободно пространство не по-малко от 50 см

Вграждане в шкафове?

При вграждане на уреди в шкафове е задължително спазването на посочените отстояния. При неспазване на отстоянията, уредът не се пуска в експлоатация и не се поема гаранция. Моля, консултирайте със специалист за вграждането на уредите в шкафове.

Как уредът за отопление да работи ефективно?

Свеждане на топлинните загуби до минимум – най-важно условие за ефективно отопление.

Това се постига чрез топлоизолация на сградата, поставяне на съвременна дограма и стъклопакети. За да работи ефективно Вашият уред друго важно условие е отоплителната инсталация да бъде правилно оразмерена, правилно изградена и добре регулирана. Поверете изграждането на отоплителната инсталация на специализирани фирми, а не на случайни майстори. При по-големи инсталации, е задължително да се направи проект на отоплението и инсталацията да се изпълни по този проект. Проектът от специалист–проектант единствено гарантира правилната и ефективна отоплителна инсталация.

Друго важно условие за ефективността на работата на газовия уред е наличието на терморегулатор, чрез който Вие да задавате режима на отопление – както часове, така и температура. Изключването на уреда в повечето случаи не пести енергия, Вие компенсирате след това в загряване на охладените вече помещения. Плавното охлаждане и загряване е най-икономичният вариант. Наличието на студени помещения в жилището също са причина за висок разход. Поставяне на термостатни вентили на радиаторите води до контрол на темепартурата, а от там и до понижаване на разхода.

Редовното и специализирано обслужване на газовите уреди гарантира тяхното правилното и ефективно функциониране, както и по-дългия им живот.

След изтичане на втората година е необходимо да се извърши профилактика на газовия уред. В цената на уредите Vaillant е включена еднократна годишна инспекция по време на гаранционния срок. Желателно е преди изтичане на гаранционния срок, клиентите да се свържат със сервизните центрове на Газкомфорт или националния Кол Център за сключване на договор за годишна профилактика или договор за абонаментно обслужване.

Системна гаранция от Vaillant

Съчетаване на уреди от различни марки не винаги дава добър резултат. Vaillant дава системна гаранция за правилното функциониране на своите уреди, регулатори, бойлери и т.н. Съчетаването например на уред за отопление Vaillant с
бойлер от друга марка не може да бъде поето като системна гаранция за качество и ефективност.

Обратна връзка с клиентите

Газкомфорт, като официален представител на водещата немска фирма Vaillant за България, се стреми постоянно да подобрява нивото на услуги към своите клиенти. Обратната връзка с клиентите е изключително важна и ценна.

Мнение и препоръки може да бъдат отправяни в интернет на адрес: info@gaskomfort.com или на телефоните в
офиса.
logo

Copyright © 2008 GasKomfort.com        Всички права запазени.


       Линкове        Поверителност