Начало    Карта на сайта   bgen
logo
    . Крайни клиенти    .Инсталаторски фирми     .За Vaillant     .За Vaillant Group     . За Газкомфорт    .Контакти


   Skip Navigation Links Начало » Крайни клиенти » Възобновяеми енергийни източници » Управление на слънчеви системи

УПРАВЛЕНИЕ ЗА СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ

Управленията за слънчеви системи Vaillant- auroMATIC са предназначени както за малки индивидуални инсталации, така и за общи инсталации в сгради в комбинация с каскадно свързани уреди, в инсталации където слънчевата енергия се използва и за отопление, както и при загряване на басейни.

auroMATIC VRS 560 - Управление за производство на топла вода и затопляне на басейн
auroMATIC VRS 620 - Управление за производство на топла вода и отопление

auroMATIC 560


Управлението за слънчеви системи auroMATIC VRS 560 е диференциално, с възможност за управление на 2 кръга - производство на битова гореща вода от слънчевата енергия и като втори кръг подгряване на вода в басейни или втори бойлер за БГВ.

Позволява да се настрои максималната температура на загряване на водата в бойлера, както и минималната температура , при която да се включват допълните източници за загряване на водата – електрически патрон към бойлера или котел, подвързан към серпантината на бойлера.

Комплектован е с температурни датчици – един към колектора / VR 11/ и два за кръговете , които регулира – БГВ –бойлер и напр. басейн. /VR 10/.

Поддържа следните програми и функции:

- Защита от замръзване – при засичане на ниска температура в колектора, управлението включва помпата
- Автоматично превключване на лятно/зимно часово време
- Задаване на приоритети на управляемите кръгове – в случай на 2 кръга например първи и втори бойлер, се задава кой приоритетно да се загрява от слънчевата енергия.
- Защита от прегряване – при засичане на висока температура в колектора, управлението изключва циркулационната помпа

Управлява до 2 независими соларни полета.

- Диференциално управление – включва и изключва циркулационната помпа в зависимост от температурната разлика в колектора и водата в бойлера.
- Следи зададената максимална температура в бойлера
- Управлява допълнителното подгряване на водата в бойлера – чрез електрически патрон или котел.
- Отложено загряване – с цел оптимално използуване на слънчевата енергия се отлага загряването от допълните източници.
- Функция - защита от легионела
- Функция – „ защита на помпата” - за предпазване от блокиране на всеки 23 часа , управлението я включва да превърти.
- Задаване на часове на дозагряване на водата от допълнителни източници – до три режима в денонощието, както и на часовете на работа на рециркулационната помпа
- Измерване и отчитане на оползотворената слънчева енергия – чрез поставен допълнителен сензор

auroMATIC 620


При системи, в които слънчевата енергия се използва и за отопление


auroMATIC VRS 620 е предназначен да:

- Управлява производството на битова гореща вода от слънчевите колектори и друг източник

- терморегулатор за отоплението с външен датчик

- Управлява отоплението на басейн


auroMATIC VRS 620 може да управлява 2 слънчеви полета, два бойлера и без допълнителни принадлежности - два отоплителни кръга. С допълнителни принадлежности би могъл да управлява до 6 каскадно свързани газови уреда и до 14 отоплителни кръга. Въпреки сложните функции, които поддържа, регулаторът е лесен за настройка и удобен за работа.

Регулаторът изключително се препоръчва при използването на слънчевите системи за подпомагане и на отоплението в комбинация с буферния съд от 700 или 1000 л. - auroSTOR VPS. Чрез този регулатор би могла да се зададе температурата на топлата вода за битови нужди, максималната температура на загряване на бойлера, така също и минималната температура, при която да се включва допълнителното загряване освен слънчевата енергия. В регулатора са вградени както датчика на слънчевия колектор, така също и на двата отоплителни кръга. auroMATIC VRS 620 управлява отоплителната инсталация, с възможност за седмично програмиране и задаване на различни режими - ваканция, защита от замръзване и т.н./ Регулаторът поддържа всички описани функции и при другия модел auroMATIC VRS 560.
logo

Copyright © 2008 GasKomfort.com        Всички права запазени.


       Линкове        Поверителност